Smaller Default Larger

To było historyczne wydarzenie… 30 września miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika Cypriana Norwida, który powrócił w swoje rodzinne strony i otrzymał zasłużone dla siebie miejsce wśród dąbróweckiej społeczności. Instalacja rzeźbiarska stanęła w centralnym punkcie Dąbrówki , na placu przy UG.


Dlaczego w Dąbrówce? To tu, w pobliskich Głuchach się urodził, w parafialnym kościele w Dąbrówce został ochrzczony, tu została pochowana jego matka, której symboliczny grób znajduje się na pobliskim cmentarzu. Tu od ponad 20 lat odbywają się konkursy poetyckie, uroczystości popularyzujące jego twórczość.

Autorką pomnika jest artystka, rzeźbiarka, mieszkanka Dąbrówki – Magdalena Karłowicz. Zespół rzeźbiarski przedstawia postać zamyślonego artysty trzymającego w dłoni gałązkę dębu – symbolu Dąbrówki. Rzeźba otoczona jest walizkami, pakunkami, bagażami - symbolami „wiecznej tułaczki” Norwida po różnych miejscach świata. Są na nich wykute fragmenty wierszy poety. To właśnie w nich znajduje się cała spuścizna twórcza. Celowym zamysłem artystki było usytuowanie postaci Norwida na poziomie odbiorcy, nie na cokole, postumencie czy podwyższeniu. Te elementy nie pasują do jego życia, osobowości, czy światopoglądu. Pomnik nie miał być „ponad ludźmi” a być , istnieć wśród nich.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem na cmentarz w asyście pocztów sztandarowych szkół norwidowskich oraz szkół z terenu gminy, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty na symbolicznym grobie matki Cypriana Norwida - Ludwiki Norwid ze Zdzieborskich.
Kwiaty złożyli:

  • w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego pan Kacper Sakowicz - dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra- w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka pan Łukasz Kudlicki, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra
  • Piotr Uściński - wiceminister Rozwoju i Technologii, Wiesław Mędrzycki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - oraz Anna Uścińska - Radna Powiatu Wołomińskiego - Samorząd Gminy Dąbrówka: Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy, Agnieszka Gryglas - Z-ca Wójta, Sławomir Rosa - Przewodniczący Rady Gminy oraz Marek Pasoń – Radny Gminy
  • Piotr Orzechowski - Wójt Gminy Strachówka oraz Anna Ołdak - Przewodnicząca Rady Gminy Strachówka
  • Stanisław Wójcik - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce wraz delegacją uczniów
  • delegacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dębinkach
  • Elżbieta Olczyk - Szum - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie z delegacją uczniów
  • Grażyna Kapaon - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce z delegacją uczniów
  • Małgorzata Szczepanik - dyrektor PSP im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach z delegacją uczniów - Anna Broma - dyrektor PSP im. Jana Pawła II w Guzowatce z delegacją uczniów
  • Arkadiusz Wójcik - dyrektor PSP im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie z delegacją uczniów - w imieniu Anny Rzewuskiej -Kowalczyk, dyrektor XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie - Ewa Sołtan i Agnieszka Wasilewska

Uroczystą Mszę Św. celebrował JE Romuald Kamiński – Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, który podczas homilii w piękny sposób odniósł się do życia i twórczości Norwida. Na zakończenie nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą chrzest poety. Kwiaty złożyli: JE Romuald Kamiński - Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, Ks. Proboszcz Andrzej Piotrowski, Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy Dąbrówka oraz delegacja uczniów ze szkół z terenu gminy, w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego pan Kacper Sakowicz, Dyrektor Biura Politycznego w MKiDN, Piotr Uściński - Wiceminister Rozwoju i Technologii, Katarzyna Lubiak - Dyrektor Biura Jarosława Kaczyńskiego, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Łukasz Kudlicki i Michał Prószyński - Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Adam Lubiak - Starosta Wołomiński, Wiesław Mędrzycki - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Anna Uścińska i Kazimierz Rakowski - Radni Powiatu Wołomińskiego, Rada Gminy Dąbrówka na czele z przewodniczącym Sławomirem Rosą, Jacenty Matysiak - Dyrektor Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, oraz prof. Tomasz Korpysz, reprezentujący środowisko norwidologów, Krzysztof Kudera - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, delegacja XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie.

Kolejnym punktem na mapie uroczystości była chwila, na którą wszyscy czekali, czyli uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Cypriana Norwida. Na miejscu, Dyrektor GCK i GBP – Anna Maniecka powitała uczestników wydarzenia. Miały miejsce wystąpienia okolicznościowe oraz uroczyste poświęcenie rzeźby przez JE Romualda Kamińskiego. W dalszej części zebrani udali się do Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, gdzie mogli obejrzeć krótką prezentację ukazującą m. in. proces powstawania rzeźby. Motyw Norwida - pielgrzyma przybliżył zgromadzonym prof. Tomasz Korpysz, norwidolog, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalne wyróżnienia w formie statuetek oraz podziękowania z rąk wójta Radosława Korzeniewskiego otrzymali: Kacper Sakowicz, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra KiDN, Katarzyna Lubiak - dyrektor Biura Jarosława Kaczyńskiego, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Adam Lubiak - Starosta Wołomiński, Rada Gminy Dąbrówka – na ręce przewodniczącego Sławomira Rosy oraz prof. Tomasz Korpysz – norwidolog. Na scenę została zaproszona pani Magdalena Karłowicz, autorka pomnika, która opowiedziała o rzeźbie, swojej pracy – otrzymała szczególne podziękowania z rąk Wójta Gminy Dąbrówka.

Na zakończenie wspólnie wysłuchaliśmy koncertu pod nazwą „Norwid – najpiękniejsze poezje” w wykonaniu zespołu „ PIRAMIDY”. Powstał on w 2009 roku. Założył go Piotr Kajetan Matczuk, który wpadł na pomysł stworzenia projektu z nowocześnie zagranymi tekstami najwybitniejszych polskich wieszczów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida. W nowoczesnym wydaniu poezja Norwida brzmiała niesamowicie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy wspólnie z nami wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu. Było nam niezmiernie miło wspólnie spędzić wyjątkowy czas i wsłuchać się w głos Norwida, który powrócił do rodzinnego domu.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński oraz Starosta Wołomiński – Adam Lubiak.
Pomnik powstał dzięki pozyskanym środkom własnym z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Warto zaznaczyć, że Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce, wspólnie z autorką rzeźby, Magdaleną Karłowicz od samego początku, aż do efektu końcowego angażowało się w realizację projektu.


Nazwa projektu: „Dopokąd idę” – bliżej Norwida.
Nazwa programu: Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022
Kwota całkowita projektu: 179 000 zł
Kwota dofinansowania: 161 000 zł

 

031 belka

 

 

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007
008
008
009
009
010
010
011
011
012
012
013
013
014
014
015
015
016
016
017
017
018
018
019
019
020
020
021
021
022
022
023
023
024
024
025
025
026
026
027
027
028
028
029
029
030
030
031
031
032
032
033
033
034
034
035
035
036
036
037
037
038
038
039
039
040
040
041
041
042
042
043
043
044
044
045
045
046
046
047
047
048
048
049
049
050
050
051
051
052
052
053
053
054
054
055
055
056
056

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31