Smaller Default Larger

26 września br. w Dąbrówce miała miejsce uroczystość przekazania sztandaru miejscowej Szkole Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida.

Uroczystość ta odbyła się w 182. rocznicę urodzin poety i pięknie wkomponowała się w cykl imprez norwidowskich organizowanych przez Dąbróweckie Stowarzyszenie „Ścieżkami Norwida”. Warto przypomnieć, że w pobliżu Dąbrówki znajduje się dworek, w którym urodził się ten sławny poeta.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, starostwa, wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin, dyrektorzy szkół, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Przekazanie sztandaru poprzedziła uroczysta msza święta koncelebrowana przez ks. dziekana Stanisława Kucia oraz proboszcza tutejszej parafii – ks. Stanisława Czajkę.

Po mszy zaproszeni goście oraz delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce złożyli kwiaty na symbolicznym grobie matki Cypriana Kamila Norwida.

„Szkolną” część uroczystości rozpoczął dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce –Stanisław Wójcik, który przybliżył zebranym historię dotychczasowych starań o przekazanie sztandaru swojej szkole i podziękował fundatorom za wsparcie, dzięki któremu obecnie stało się to możliwe. By podkreślić wkład darczyńców i zachować go w pamięci kolejnych roczników uczniów opuszczających mury szkoły, ich nazwiska upamiętnione zostały w postaci złotych, srebrnych i brązowych gwoździ wbijanych w drzewce sztandaru.

Po przekazaniu sztandaru odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych, które już oficjalnie przyjęte zostały do społeczności szkolnej. Uczniowie ci jako pierwsi w historii Szkoły Podstawowej w Dąbrówce mieli możliwość złożenia ślubowania na sztandar i – po ich twarzach sądząc – czuli się tym wyróżnieni.

W czasie uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursu „Cyprian Kamil Norwid – poeta naszej ziemi” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce i Dąbróweckie Stowarzyszenie „Ścieżkami Norwida” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kategoriach: wiersz, praca plastyczna, rozprawka.

Uroczystość szkolną uświetniła swoją obecnością znana pisarka, popularyzatorka postaci sławnych Polaków – twórców literatury, Barbara Wachowicz, której opowieść o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida, skierowana tak do dzieci jak i do dorosłych, wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy. Jej autorstwa była również – także ciesząca się zainteresowaniem uczniów i zaproszonych gości – wystawa pt. „Żar słowa i treści rozsądek” poświęcona kolejom życia poety i wzbogacona fragmentami jego utworów oraz reprodukcjami szkiców.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce zaprezentowali krótki program artystyczny złożony z wierszy Cypriana Kamila Norwida i utworów Fryderyka Chopina – wykonanych przez uczennicę Annę Przybysz – nawiązujący do słów poety: „Serce, ty czujesz strony rodzinne...”, które to słowa widnieją na nowym sztandarze szkoły i stały się także mottem całej uroczystości.

Znaczenia sztandaru szkolnego i uroczystości podobnych do zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce nie sposób przecenić. Integrują one społeczność szkolną, budują system wartości, wychowują i uczą określonych, społecznie akceptowanych zachowań. Są lekcją, której szybko się nie zapomina.

Dorota Rurarz, Iwona Bulik

Podziękowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce pragnie złożyć gorące podziękowania fundatorom SZTANDARU:

Gwoździe złote
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,
Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,
Państwu Halinie i Stanisławowi Augustyniakom – Pracownia Ciastkarska w Dąbrówce,
Panom Krzysztofowi i Wojciechowi Rasińskim – Piekarnia Żytnia w Dąbrówce,

Gwoździe srebrne
Agencji Ochrony Mienia „Security Basma” i firmie MIKA – Instalacja Systemów Alarmowych,
Stacji Paliw w Karpinie,
Panu Józefowi Paziowi – firma „Pabud” - Usługi Transportowe,
Kołu Łowieckiemu „Uroczysko”,
Samorządowcom Gminy Dąbrówka,
Pracownikom obsługi Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,
Panu Jackowi Skłodowskiemu,
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dąbrówce,
Publicznemu Gimnazjum w Dąbrówce,
Inspektoratowi PZU S.A. w Wołominie,

Gwoździe brązowe
Panu Henrykowi Ciokowi – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego w Tłuszczu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce,
Panu Tadeuszowi Bulikowi
Panu Mirosławowi Żurawskiemu
Panu Stanisławowi Wójcikowi
Pani Ewie Sadowskiej
Panu Stanisławowi Kaczmarczykowi – Biuro Usług Projektowych w Dąbrówce
Panu Grzegorzowi Mianowskiemu
Nauczycielom emerytowanym ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,
Panu Andrzejowi Domasikowi - Firma „Euroszkoła” - dystrybucja i handel artykułami szkolnymi,
Panu Markowi Górczakowi – Usługi Remontowo – Budowlane

Szczególne podziękowania składam Pani Annie Karłowicz za opracowanie projektu graficznego sztandaru.

Dyrektor szkoły
Stanisław Wójcik

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31