Smaller Default Larger

6 września odbyła się 5 edycja Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. W tym roku delegacje wybranych rejonów rywalizowały w Wolicy k. Starych Załubic.  Naszą gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”.

 

 

 

 

 

 

 

FOT. Edyta Rokicka (Starostwo Powiatowe w Legionowie)
FOT. Edyta Rokicka (Starostwo Powiatowe w Legionowie)
FOT. Edyta Rokicka (Starostwo Powiatowe w Legionowie)
FOT. Edyta Rokicka (Starostwo Powiatowe w Legionowie)
FOT. Edyta Rokicka (Starostwo Powiatowe w Legionowie)
FOT. Edyta Rokicka (Starostwo Powiatowe w Legionowie)
FOT. Edyta Rokicka (Starostwo Powiatowe w Legionowie)
FOT. Edyta Rokicka (Starostwo Powiatowe w Legionowie)

Gminna Biblioteka Publiczna

KALENDARZ WYDARZEŃ