Smaller Default Larger

Artur Maciejewski - Absolwent filologii angielskiej, nauczyciel z pasją. Posiada wieloletni staż w nauczaniu języka. Przez długi czas mieszkał w Anglii i na Cyprze, gdzie uczył języka angielskiego. Prowadzi zajęcia dla wszystkich grup wiekowych.


Zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych: pasjonatów języka angielskiego, osób zainteresowanych kulturą, historią oraz obyczajami krajów anglojęzycznych, uczniów rozpoczynających przygodę z językiem obcym, uczniów uzdolnionych językowo oraz wszystkich młodych ludzi, którzy chcą rozszerzyć i pogłębić swoje wiadomości szkolne w dziedzinie jakże popularnego i niezbędnego w dzisiejszych czasach języka angielskiego.

Na zajęciach wykorzystujemy następujące metody nauczania:
-metodę naturalną - mówienie do uczniów prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń
- metodę komunikacyjną - stwarzanie w klasie naturalnych sytuacji sprzyjających wzajemnej komunikacji
- metodę reagowania całym ciałem - ułatwianie zapamiętywania słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką
- metodę dramy - odgrywanie ról w scenkach i przedstawieniach

Gminna Biblioteka Publiczna

KALENDARZ WYDARZEŃ