Smaller Default Larger

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce realizowało projekt pt. „KULTURA w roli głównej -zakup i montaż wyposażenia teatralnego do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury”.

Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwoju infrastruktury kultury- priorytet 3- Infrastruktura domów kultury, którego celem jest poprawa warunków funkcjonowania domów i ośrodków kultury poprzez wzbogacenie infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji kulturalnej.

Termin realizacji zadania przewidziano na pierwszą połowę bieżącego roku. Całkowity koszt realizacji projektu to 45.254,00 zł w tym: 20.000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 25.254,00 zł wkładu własnego z budżetu Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce.

Efektem końcowym projektu był zakup i montaż podestów scenicznych oraz materiałów akustycznych i inscenizacyjnych (kotar, kulis oraz wysłon okien i ścian) do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, który pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej i artystycznej naszej instytucji.

KALENDARZ WYDARZEŃ