Smaller Default Larger
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom, zgodnie z obowiązującym regulaminem
 1. Praca w elektronicznym systemie bibliotecznym „MATEUSZ”
 2. Organizowanie warsztatów, przedsięwzięć dla dzieci i dorosłych promujących literaturę                                i czytelnictwo
 1. Współdziałanie w zakresie edukacji kulturalnej, literackiej i informacyjnej,
 1. Prowadzenie służby  informacyjno – bibliograficznej
 2. Opracowywanie zbiorów bibliotecznych

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne humanistyczne ( np. kulturoznawstwo, filologia polska, kierunki pedagogiczne, itp. )
 2. Znajomość obsługi komputera oraz umiejętność posługiwania się sprzętem elektronicznym, znajomość pakietu MS Office
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie programu bibliotecznego „ MATEUSZ”, „MAK”
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, sprzętu multimedialnego,
 5. Obywatelstwo polskie
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku
 2. Znajomość rynku wydawniczego
 3. Umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej
 4. Umiejętność pracy zespołowej,
 5. Kreatywność, operatywność, komunikatywność, chęć pogłębiania wiedzy, sumienność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista


Oferujemy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 2. Pełny wymiar czasu pracy
 3. Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podpisane odręcznie : curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 4. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 5. Podpisana odręcznie klauzula o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”
 6. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście
  ( budynek GCK, sekretariat, II piętro) lub przeslanie pocztą w terminie do dnia 7 października 2016  na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

nck

starostwo

 MKiN2

pzz
Biblioteka Narodowa

LGRZZLOGO skansen 2012

logo-catl2
logo-karta

pr bibliotekfundacja-orange

Logo-SMC-03B
logoplaton

SELKARmerlin logo


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa